Kết nối thanh niên về tỉnh khởi nghiệp

18/07/2019 - 19:16

Theo ông Lê Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp (KN), điểm mới trong 6 tháng đầu năm 2019 là trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều thanh niên - người Bến Tre đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các nơi khác có xu hướng quay về Bến Tre để tìm hiểu, triển khai dự án KN có yếu tố đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực IT, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao...

Công tác kết nối, hỗ trợ vốn cho KN trong 6 tháng đầu năm cũng đạt kết quả khá cao, tạo điều kiện quan trọng cho thúc đẩy KN đổi mới sáng tạo. Cụ thể, doanh nghiệp KN vay 260 tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ và vừa vay sản xuất, kinh doanh 540 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tiếp tục được tư vấn, hỗ trợ từ các nguồn vốn như Quỹ hợp tác công - tư của Dự án AMD Bến Tre, nguồn vốn khuyến công, vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại, các nguồn vốn lồng ghép khác.

Thúc đẩy KN đổi mới sáng tạo được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Đồng khởi KN và phát triển doanh nghiệp trong năm 2019. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đội ngũ giáo viên và học sinh gắn với phát động Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm. Bước đầu đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp/dự án KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh: Công ty TNHH Tự động hóa Tùng Phát (Yes-coco), Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch C2T, Công ty TNHH SXTM thủy sản Đại Thành, Công ty TNHH Dừa Cười (Coco Smile), Công ty cổ phần Sa Sâm Việt, Cơ khí Phước Xoàn, Công ty TNHH MTV Cơ khí Dương Phát, Công ty TNHH Cơ khí Văn Liêm, Công ty cổ phần Hóa đơn điện tử Cửu Long, Dừa nướng Ba Đốt, Dừa nướng Thiên Hương…

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN