Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

11/02/2019 - 06:49

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Châu Thành Lê Quang Vịnh

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Châu Thành Lê Quang Vịnh

* Xin ông cho biết những điểm mới trong việc đưa NQ vào cuộc sống?

- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Vịnh: Để đưa NQ vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 114, ngày 24-11-2017 để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để triển khai, quán triệt các NQ và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, đoàn thể triển khai đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường quản lý tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, không phát sinh thêm tổ chức hoặc biên chế được cấp tỉnh giao; chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, tiếp tục điều chỉnh lại số lượng cấp phó theo đúng quy định và hợp lý. Thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối. Đưa vào kế hoạch lộ trình tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập ấp, khu phố chưa đạt chuẩn theo quy định.

* Đâu là kết quả nổi bật sau hơn 1 năm thực hiện NQ?

- Sau hơn 1 năm thực hiện NQ, huyện đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Thực hiện 66 mô hình kiêm nhiệm theo NQ số 02 của Tỉnh ủy. Huyện chủ động đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện (đã xây dựng đề án); xây dựng Đề án bộ phận Văn phòng phục vụ chung cho MTTQ và các đoàn thể huyện; thực hiện chỉ đạo thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã Quới Sơn, Phú Đức; hiện huyện có 16/22 xã bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND theo NQ (các xã còn lại không thực hiện do công tác điều động, luân chuyển cán bộ).

Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy theo Quy định số 127, ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đã rà soát, đưa vào kế hoạch cụ thể việc sắp xếp, tổ chức lại đối với các trường mầm non, phổ thông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trạm y tế đối với các xã, thị trấn; Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Huyện đang xem xét nội dung sáp nhập Trung tâm Văn hóa - thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp của đơn vị để làm cơ sở xây dựng kế hoạch của huyện; xây dựng đề án vị trí việc làm; đã chuyển đổi Ban Quản lý khai thác và cung cấp nước sinh hoạt huyện sang công ty cổ phần; xây dựng Đề án giải thể Ban Quản lý công trình giao thông và đô thị huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế.

Hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính của 6 ấp, khu phố của 5 xã, thị trấn; đang triển khai thực hiện phương án sáp nhập 6 xã: Giao Long - Giao Hòa, An Hóa - An Phước; Sơn Hòa - An Hiệp trong năm 2019.

* Hướng tới huyện sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp gì?

 - Nhìn chung, sau triển khai, quán triệt, cán bộ, đảng viên có sự đồng tình cao về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, huyện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thực hiện đề án sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích và dân số. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt NQ, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong toàn đảng bộ huyện. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đơn vị mình để thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Các đảng ủy xã, thị trấn khi xây dựng kế hoạch thực hiện phải gắn với việc thực hiện các mô hình theo NQ số 02 của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đối với các cấp ủy, ban, ngành.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện có bám sát vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh; xác định rõ các nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan chủ trì thực hiện, trong đó, đưa ra cụ thể các mô hình để thực hiện.

* Xin chân thành cảm ơn ông!

 Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN