Kết quả Chỉ số hài lòng năm 2019 (kỳ 2

15/06/2020 - 07:07

BDK - Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 là khá cao, chiếm tỷ lệ 90,44%, tăng 5,13% so với năm 2018.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: PV

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: PV

Đạt được kết quả trên là do nhận thức của cán bộ, công chức (CB, CC) về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ số hài lòng được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị đã có kế hoạch, phương án cải thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ số điểm thấp năm 2018.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân bức xúc với thủ tục hành chính (TTHC) vì còn rườm rà, phức tạp; thời gian giải quyết chưa phù hợp; thái độ phục vụ người dân của CB, CC vẫn chưa được cải thiện triệt để. Đặc biệt, tỷ lệ này đã tăng 0,08% so với năm 2018 (năm 2018 có 0,37% người được hỏi đánh giá là “Không hài lòng” và “Rất không hài lòng”; năm 2019 tỷ lệ này là 0,45%).

Một số cơ quan, đơn vị đã triển khai các giải pháp, nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ đã được khảo sát năm 2018 nên kết quả chung và kết quả của một số tiêu chí thành phần được cải thiện và nâng cao điểm số.

Đối với từng yếu tố và chỉ số thành phần: Yếu tố “Tiếp cận dịch vụ” so với năm 2018, các chỉ số thành phần ở yếu tố này đều tăng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, vẫn còn một tỷ lệ khá lớn người dân tìm hiểu từ nguồn thông tin không chính thống; tính đầy đủ và dễ hiểu của thông tin TTHC chưa đạt yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận giải quyết TTHC còn khó khăn.

Yếu tố “TTHC”: Các chỉ số thành phần đều đạt trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ người dân vẫn chưa hài lòng với yếu tố này, nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị cập nhật không kịp thời các TTHC đã được thay đổi…

Yếu tố “CC giải quyết TTHC” đạt trên 90%, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chưa hài lòng cao đối với yếu tố này. Nguyên nhân là CC phụ trách bộ phận một cửa, CC chuyên môn giải quyết TTHC vẫn còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc.

Yếu tố “Kết quả giải quyết TTHC” (đạt trên 92%): Thể hiện sự hài lòng của người dân về kết quả giải quyết TTHC, sự đầy đủ, chính xác của kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân, tổ chức cho rằng, kết quả mà họ nhận được từ cơ quan hành chính chưa đầy đủ và chính xác.

Để duy trì và nâng cao Chỉ số hài lòng năm 2020, cần tập trung thực hiện các giải pháp: Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng như các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo sự thuận tiện, thoải mái cho người dân. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phải niêm yết công khai, minh bạch TTHC để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của TTHC khi có quyết định công bố của UBND tỉnh.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CC phụ trách bộ phận một cửa để nắm vững quy định về TTHC, kỹ năng giao tiếp để cung cấp thông tin, hướng dẫn TTHC cho người dân đúng quy định và chu đáo.

Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận một cửa. Công khai số điện thoại đường dây nóng của Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC. Khi có phản ánh của người dân về thái độ, tinh thần trách nhiệm của CC một cửa thì xác định lỗi và thay đổi vị trí công tác.

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện các kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân một cách hiệu quả và bài bản. Lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân từ những cuộc tiếp xúc cử tri.

Ngoài Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ cũng đã công bố Chỉ số hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh của ngành y tế năm 2019 là 65,56%.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN