Kết quả nổi bật của Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp

16/12/2019 - 06:52

BDK - Năm 2019, kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, đồng bộ nhiều hoạt động, trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ khởi nghiệp giữa doanh nghiệp dẫn đầu và dự án khởi nghiệp tại Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ khởi nghiệp giữa doanh nghiệp dẫn đầu và dự án khởi nghiệp tại Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp mới tăng

Tính đến ngày 15-11-2019, toàn tỉnh có 514 DN và 308 đơn vị trực thuộc thành lập mới. Trong đó, có 78 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên DN, 122 DN KN, 88 DN KN đổi mới sáng tạo (ĐMST), 1 DN khoa học và công nghệ.

Có 3.781 hộ kinh doanh thành lập mới, lũy kế toàn tỉnh có 48.306 hộ kinh doanh cá thể. Hỗ trợ vốn 634 dự án, DN KN, với tổng kinh phí khoảng 25.659 tỷ đồng, từ các nguồn vốn như ngân sách tỉnh, Quỹ đầu tư KN tỉnh, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (KHCN), Quỹ hợp tác công - tư của Dự án AMD Bến Tre, nguồn vốn khuyến công, vốn vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại, các nguồn vốn lồng ghép khác.

Công tác hỗ trợ, thúc đẩy KN ĐMST được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình trong năm 2019, bước đầu đã xuất hiện nhiều DN/dự án KN ĐMST. Trong khuôn khổ của Lễ hội Dừa Bến Tre năm 2019, tỉnh cũng đã ra mắt Không gian KN - ĐMST (Mekong Innovation Hub); phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức thành công Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các trường đại học kỹ thuật với hoạt động KN và ĐMST tỉnh Bến Tre; đồng thời, tiến hành ký kết hợp tác hỗ trợ hoạt động của Mekong Innovation Hub.

Hướng đến “Địa phương khởi nghiệp”

Trong năm 2020, Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN đề ra một số mục tiêu lớn như: tiếp tục nỗ lực xây dựng Bến Tre thành “Địa phương KN”; đẩy mạnh KN dựa trên nền tài nguyên bản địa và ứng dụng công nghệ; chuyển trọng tâm từ KN thoát nghèo, KN làm giàu sang KN ĐMST; làm tiền đề thúc đẩy KN ĐMST trong giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Bến Tre trở thành trung tâm thúc đẩy KN ĐMST của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục xây dựng hệ sinh thái KN hoàn chỉnh gắn với việc phát huy vai trò từng thành tố trong hệ sinh thái; vận hành có hiệu quả Mekong Innovation Hub; nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao năng lực và các chương trình ươm tạo KN; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với hoạt động hỗ trợ KN ĐMST để tạo ra sản phẩm đặc thù có giá trị gia tăng cao; triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiến tạo môi trường KN thông qua việc triển khai Bộ chỉ số DDCI và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuẩn bị các điều kiện thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa tỉnh.

Theo ông Lê Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN, để thực hiện, Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KN trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền và lồng ghép trong hoạt động của từng ngành, đoàn thể; khuyến khích KN gắn với đặc sản làng nghề. Tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của các DN từ hộ kinh doanh cá thể chuyển lên; triển khai Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; thu hút tư nhân đầu tư phát triển các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ DN theo hướng chuyên nghiệp...

Song song đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn tài trợ sẽ được hỗ trợ cho vay từ Quỹ phát triển KHCN; nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng thương mại; vốn khuyến công tỉnh và các nguồn vốn lồng ghép khác; triển khai chương trình phát triển KN ĐMST, đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong DN, phát triển DN KHCN.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như: thành lập mới 6.300 hộ kinh doanh cá thể; thành lập mới 700 DN (trong đó: có 150 DNKN; 5 DN KHCN; 150 hộ kinh doanh lên DN); thành lập mới 20 hợp tác xã, 100 tổ hợp tác; tổ chức ít nhất 50 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho DNKN và cán bộ làm công tác hỗ trợ KN; phối hợp tổ chức ươm tạo ít nhất 30 dự án KN trong các lĩnh vực; tổ chức ít nhất 4 diễn đàn KN, 4 sự kiện kết nối cung cầu cho sản phẩm KN.

Bài, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN