Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

21/10/2019 - 21:29

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. 

Sáng 21-10-2019, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho hơn 40 cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch của Tỉnh ủy quản lý.

Trong 6 tuần học, học viên được tiếp cận các chuyên đề về: Lý luận về hành chính nhà nước, Quyết định hành chính nhà nước, Pháp luật trong hành chính nhà nước, Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Văn hóa công sở, Kỹ năng về tổ chức và điều hành hội họp, Tổng quan về chính sách công, Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương, Chính phủ điện tử, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, Quản lý tài chính công, Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công... Các môn học có phần thảo luận của học viên.

 Kết thúc khóa học, học viên viết tình huống quản lý nhà nước.

Tin, ảnh: Mai Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN