Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

04/08/2020 - 20:20

BDK - Ngày 4-8-2020, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020.

Có 63 học viên là đối tượng kết nạp Đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức thuộc 5 chuyên đề cơ bản: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian học tập trung từ ngày 4 đến 11-8-2020.

Lớp học nhằm bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối. Qua đó, giúp các quần chúng ưu tú tiếp tục có hướng rèn luyện đúng đắn, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN