Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/07/2020 - 18:37

BDK.VN - Ngày 10-7-2020, Đảng bộ huyện Châu Thành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh đến dự.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua Báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm của huyện đạt 9,27%. Quy mô kinh tế đến năm 2020 tăng 1,92 lần so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khỏe; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến hết năm 2020 huyện có 7 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 4 đô thị được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới tạo sự chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 80%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 763/750 đảng viên, đạt 101,73% so với nghị quyết

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chúc mừng và biểu dương thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy định hướng Đại hội một số nhiệm vụ trọng tâm để thảo luận và quyết nghị. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05. Xây dựng văn hóa, con người Châu Thành tự tin, năng động, sáng tạo, thân thiện, văn minh. Tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân xứng đáng là huyện cửa ngõ, là trung tâm công nghiệp của tỉnh, là trung tâm đô thị xanh, trung tâm du lịch vào năm 2030, là huyện đạt tốp đầu của tỉnh về thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách vào năm 2025 và những năm tiếp sau.

Tin, ảnh: Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN