Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020-2025

16/07/2020 - 13:14

BDK.VN - Sáng ngày 16-7-2020, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ về hưu qua các thời kỳ, cùng 297 đại biểu đại diện cho 6.095 đảng viên toàn huyện về dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao hoa chúc mừng đại hội

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Mỏ Cày Nam đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Có 29/34 chỉ tiêu đạt, vượt, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo diện mạo mới phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều phát triển, chuyển biến rõ nét. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hiệu quả hoạt đồng của bộ máy chính quyền được nâng lên. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng: Thành công của đại hội là sự quyết định đúng đắn về định hướng phát triển trong 5 năm, 10 năm tới. Nhiệm vụ quan trọng là Đại hội bầu ra Ban Chấp hành mới đủ chuẩn chất để lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Sau đại hội đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sớm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện ngay.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Cần xác định đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của chính quyền. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, đảng bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tăng cường khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, quan trọng là phát triển giao thông, tạo ra nhiều lợi thế mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nội lực trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 17-7-2020.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN