Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp

18/05/2017 - 18:08
Đoàn Chủ tịch Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM). (Ảnh: Khắc Kiên).

Ngày 18-5-2017, tại TP. Ninh Bình, Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM) chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)...

Trong hai ngày 18 và 19-5-2017, Hội nghị thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2-2017; chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10-2017.

Nhằm triển khai kết luận của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương tại hội nghị tháng 2/2017, trong đó phê duyệt 4 chủ đề ưu tiên và kế hoạch thực hiện trong năm 2017, các quan chức tài chính có nhiệm vụ triển khai thực hiện các vấn đề được thông qua. Đồng thời, Hội nghị SFOM sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác, sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10.

Hội nghị chia làm 8 phiên thảo luận với một số vấn đề đáng chú ý:

Tại phiên thảo luận về triển vọng kinh tế, tài chính khu vực và toàn cầu, các quan chức Tài chính Cao cấp APEC phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như: IMF, WB, ADB, OECD... thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực; đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức mà khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.

Cuối phiên thảo luận đầu tiên, trả lời phỏng vấn của báo chí xung quanh những chủ đề ưu tiên của Hội nghị lần này, ông Vũ Nhữ Thăng - đại diện cao cấp của Bộ Tài Chính Việt Nam cho biết: ‘’Các nền kinh tế thành viên đã thảo luận những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng, các nền kinh tế thành viên; ưu tiên trao đổi những sáng kiến về chống xói mòn thuế cũng như tìm kiếm các giải pháp để tạo sự phát triển tài chính cho người dân; tìm kiếm các giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển kinh tế gắn liền với chống bất bình đẳng trong xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển”.

Về thực hiện kế hoạch hành động CEBU, tại phiên thảo luận thứ hai, đại diện 21 nền kinh tế cùng nhau bàn luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU (CAP), bao gồm cập nhật ma trận thực hiện CAP.

Phiên thảo luận kế tiếp về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng – phân bố rủi ro trong các dự án PPP, tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận; chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Phiên thảo luận về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) – tiêu chuẩn tối thiểu hướng tới các mục tiêu chính, các đại biểu sẽ đề cập những vấn đề cụ thể như: Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; Xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai là những nội dung phiên thảo luận thứ 6 với chủ đề về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI)

Phiên thảo luận tiếp theo về phát triển vì mọi người: Bàn luận về các mục tiêu được bàn tại FCBDM tháng 2-2017 tại Nha Trang, tập trung vào các phương pháp thúc đẩy sự tiếp cận tài chính tại các khu vực phát triển nông nghiệp bền vững và nông thôn.

Đặc biệt, tại Hội nghị SFOM lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên, các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế; phiên thảo luận chung với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. 

Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/diễn đàn khác trong và ngoài APEC. Đây là nội dung thảo luận của phiên thảo luận thứ 5, dự kiến diễn ra vào cuối ngày làm việc của chương trình Hội nghị./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN