Khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/12/2018 - 13:27

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sáng 6-12-2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2019...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo cho rằng, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, với tinh thần “Tăng tốc” cùng sự kiên định, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành và sự nỗ lực, phấn đấu, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội trong năm 2018 đã đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kết quả đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu. Đặc biệt, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,05% (Nghị quyết 7%); còn 3 chỉ tiêu đạt xấp xỉ Nghị quyết là tổng vốn đầu tư toàn xã hội, dự toán thu, chi ngân sách địa phương phấn đấu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp được phục hồi và có chuyển biến khá tốt. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu từ du lịch tăng khá so với cùng kỳ và đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, giải quyết việc làm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: huy động vốn đầu tư phát triển và thu, chi ngân sách chưa đạt kế hoạch đã ảnh hưởng đến chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên của tỉnh. Giá dừa khô và tôm nguyên liệu giảm thấp và kéo dài. Tình trạng nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch chưa kiểm soát tốt. Năng lực hoạt động của một số hợp tác xã, tổ hợp tác chưa cải thiện đáng kể. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu đặt ra, nhất là trong thực hiện các công trình giao thông, trường học. Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 đạt thấp, khoảng 500 doanh nghiệp, chỉ đạt 64,5% kế hoạch đề ra. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể còn nhiều, bằng 18,6% số thành lập mới. Tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt thấp, chủ yếu còn vướng trong khâu giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Tỉnh ủy xác định tiếp tục “tăng tốc” để tạo tiền đề “bứt phá” trong năm 2019. Do đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện, đúng thực chất, khách quan, trung thực những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong năm 2018. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, khắc phục cho bằng được những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại hội trường rất nhiều vấn đề và dự kiến sẽ thông qua 22 nghị quyết. Trong đó, có những nội dung quan trọng như: thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kết quả thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019 và xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội.

“Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời là thủ trưởng các sở, ngành tỉnh cần tập trung nghiên cứu sâu để đóng góp ý kiến đối với tất cả nội dung của kỳ họp, quyết định đúng các chủ trương, chính sách thiết thực, đề xuất những giải pháp đột phá đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển cao hơn năm 2018; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN