Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX

02/07/2019 - 10:13

BDK.VN - Sáng 2-7-2019, HĐND tỉnh đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi cho rằng, với tinh thần của năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, ngay từ đầu năm, chúng ta đã tập trung quyết liệt cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Qua đó, kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được một số kết quả quan trong. Có 15/24 chỉ tiêu đạt và vượt mức chỉ tiêu 6 tháng (tính mức bình quân giữa năm), tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khá cao (đạt 7,12%).

Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu từ du lịch tăng khá so cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì. Đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn thành sớm hơn so với quy định. Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc kỳ họp

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫ̃n còn một số khó khăn, hạn chế như: Kinh tế phát triển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền vững. Năng lực hoạt động của kinh tế tập thể chuyển biến chậm. Nhận thức về liên kết khi xây dựng chuỗi giá trị bước đầu được hình thành nhưng tư duy “kinh tế nông nghiệp” thay cho tư duy “sản xuất nông nghiệp” còn hạn chế.

Số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động còn cao. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” chuyển biến chưa đồng bộ.

Các công trình, dự án từ nguồn xã hội hóa triển khai còn chậm. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Việc triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia.

Sai phạm liên quan nhạc sống còn diễn ra phức tạp, chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có tăng, nhưng tốc độ còn chậm. Lao động trong các khu, cụm công nghiệp còn thiếu. Kế hoạch hỗ trợ người dân tham gia Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo tại các xã điểm triển khai còn chậm.

Mô hình quản lý đối với các sản phẩm được công nhận và chỉ dẫn địa lý triển khai còn chậm. Công tác quản lý thanh niên chưa chặt chẽ, còn tình trạng chống khám và chống lệnh gọi nhập ngũ năm 2019. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và ngư dân khai thác thủy hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài tăng. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp phát sinh (khiếu kiện đông người liên quan đất đai, ô nhiễm môi trường, “tín dụng đen”, mua, bán và sử dụng ma túy, khai thác cát sông trái phép,...), nhưng các ngành, các cấp chưa quyết liệt trong triển khai các biện pháp khắc phục.

Từ những hạn chế, bất cập như trên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh có nhiệm vụ phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đúng thực chất những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND tỉnh thông qua.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 31 Nghị quyết. Trong đó, có những nội dung rất quan trọng như: thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng như: bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020; quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre...

Ngoài ra, kỳ họp sẽ dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường; tiến hành miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do đến tuổi nghỉ hưu. Khối lượng công việc nêu trên là rất lớn trong khi quỹ thời gian kỳ họp dự kiến 2 ngày. Mặc dù trước kỳ họp, HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp Tổ đại biểu để thảo luận tài liệu kỳ họp, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cân nhắc, bàn bạc một cách thận trọng và toàn diện để đi đến quyết định.

“Với tinh thần trên, tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời là thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, với trách nhiệm của mình cần tập trung cao về trí tuệ để đóng góp ý kiến đối với tất cả nội dung của kỳ họp, quyết định đúng các chủ trương, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, nhằm đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển cao hơn năm 2018, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, để năm 2019 thực sự là năm tăng tốc - tạo bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

                                                             Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN