Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX

17/07/2017 - 07:40

Hôm nay, ngày 17-7-2017, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc. 

Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 19 nghị quyết và các báo cáo nổi bật như: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; các báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề cử tri quan tâm… Trước đó, từ ngày 12 đến 14-6-2017, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc 5.417 cử tri tại 61 điểm trên địa bàn 9 huyện, thành phố.

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-7-2017.

H.Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN