Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/07/2017 - 14:28
Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: H. Hiệp

Sáng nay (17-7-2017), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 5, kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2017. Đến dự có ông Nguyễn Việt Thắng - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình thời tiết, khí hậu khá thuận lợi nên sản xuất nông nghiệp cơ bản được phục hồi và phát triển; ý thức của người dân từng bước được nâng cao và tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạn mặn theo chủ trương của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so với Nghị quyết như: thu ngân sách, xuất khẩu lao động, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, tuyển quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu… Đặc biệt, sản xuất khu vực nông nghiệp tăng trưởng dương (tăng 2,88% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi đó 6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng âm 6,79% do ảnh hưởng hạn mặn). Hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển khá, các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm thị trường mới, cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác đảm bảo an sinh được duy trì, phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác tổ chức và chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện chu đáo. Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ chuyển biến tích cực. An ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đại biểu HĐND biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: H. Hiệp

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch theo tiến độ như: tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, huy động vốn đầu tư toàn xã hội...; tăng trưởng công nghiệp không cao do nhiều nhà máy trong các khu công nghiệp chưa đi vào sản xuất như dự kiến. 

Việc tổ chức lại sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị tại một số địa phương còn mang tính hình thức, quy mô còn khiêm tốn. Sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số cây ăn trái đặc sản vẫn còn bị ảnh hưởng của hạn mặn của năm trước như: dừa, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... nên năng suất giảm mạnh. Tình hình chăn nuôi heo không thuận lợi, giá heo hơi giảm sâu, khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ nuôi bị lỗ nặng, không có khả năng tái đàn.

Một số nguồn vốn như: vốn tín dụng ưu đãi, chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới do Trung ương phân bổ chậm, đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Các hoạt động thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp được tích cực triển khai nhưng kết quả mang lại chưa nhiều do thiếu quỹ đất sạch. Số doanh nghiệp thành lập mới có tăng so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch. Số doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp còn rất ít.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học; việc dạy thêm, học thêm sai quy định còn xảy ra. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế có tăng nhưng chưa đồng đều, nhất là vùng nông thôn còn thấp. Công tác triển khai đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo năm 2017 ở cấp xã còn chậm. Tệ nạn xã hội tăng so cùng kỳ, nhất là đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2016. Tình hình tranh chấp, số vụ khiếu kiện có giảm, nhưng tần suất và tính chất gay gắt và phức tạp hơn.

Từ thực tế trên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh có nhiệm vụ xem xét, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đúng thực chất những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2017, để từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã được HĐND tỉnh thông qua cuối năm 2016.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận rất nhiều nội dung và dự kiến thông qua 19 nghị quyết. Trong đó, có những nội dung quan trọng như: thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng như: kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; về định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016 - 2021… để UBND tỉnh và các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài ra, kỳ họp còn dành thời gian để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Khối lượng công việc nêu trên là rất lớn trong khi quỹ thời gian kỳ họp dự kiến chỉ có 1,5 ngày. Mặc dù trước kỳ họp, HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp Tổ đại biểu (1 ngày) để thảo luận tài liệu kỳ họp nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cân nhắc, bàn bạc một cách thận trọng và toàn diện để quyết định. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh cần tập trung nghiên cứu sâu để đóng góp ý kiến đối với tất cả nội dung của kỳ họp, quyết định đúng các chủ trương, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, nhằm đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển cao hơn năm 2016, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, để năm 2017 thực sự là năm thành công trong hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo, kỳ họp đã tiến hành thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề cử tri quan tâm; báo cáo giải trình của UBND tỉnh theo nhóm vấn đề qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và thảo luận của các tổ đại biểu.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN