Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Khẩn trương chuẩn bị đại hội các cấp

25/03/2020 - 07:36

BDK - Tính đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành xong đại hội (ĐH). Hiện, Đảng ủy Khối (ĐUK) đang hoàn thành các bước để tiến hành ĐH điểm đảng bộ cơ sở trực thuộc và tiến tới ĐH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Thị Mai (bìa phải) đến dự và chúc mừng đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre. Ảnh: Đỗ Mai

Phó bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Thị Mai (bìa phải) đến dự và chúc mừng đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre. Ảnh: Đỗ Mai

Công tác chuẩn bị

Thông tin từ Thường trực ĐUK Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, các đảng ủy cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức ĐH chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ban Thường vụ (BTV) ĐUK giao Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 2 chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, cơ quan để tổ chức ĐH điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, đã kết thúc trong tháng 1-2020. Kết quả ĐH đạt yêu cầu chỉ đạo của BTV ĐUK. Hầu hết các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, chi bộ chuẩn bị nội dung khá chu đáo, đúng thời gian, không khí ĐH diễn ra nghiêm túc, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của BTV ĐUK.

Đối với công tác chuẩn bị ĐH đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, BTV ĐUK chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Tiểu ban văn kiện hướng dẫn đề cương dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và nghị quyết ĐH của chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Thành lập các tổ công tác và phân công thành viên Tiểu ban văn kiện theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH tại đảng bộ, chi bộ cơ sở. Công tác nhân sự được lãnh đạo chặt chẽ, bám vào quy trình 5 bước và hướng dẫn của cấp trên, cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ theo quy định. Nắm chắc tình hình, xử lý các vấn đề trước khi diễn ra ĐH, làm tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động chào mừng  ĐH…

Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự đã phân công thành viên theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự ĐH điểm của 1 chi bộ cơ sở (Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre), thời gian tổ chức vào ngày 25-3-2020; 1 đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Trường Chính trị), thời gian tổ chức ĐH điểm trong tháng 4-2020.

Theo đánh giá của BTV ĐUK, qua theo dõi các cấp ủy cơ sở trực thuộc ĐUK chấp hành nghiêm Kế hoạch số 06 của BTV ĐUK và các hướng dẫn của các ban ĐUK để tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức ĐH theo tiến độ, thời gian quy định. Sau khi tổ chức ĐH điểm chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, ĐUK sẽ tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm và tổ chức đại trà đối với các tổ chức đảng cơ sở còn lại, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 và 6-2020.

Chuẩn bị ĐH Đảng bộ Khối

Theo Bí thư ĐUK Võ Văn Kiệt, đến thời điểm hiện tại, ĐUK đã xây dựng hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đã gửi xin ý kiến cấp ủy cơ sở. Tiểu ban văn kiện đang xây dựng dự thảo nghị quyết và chương trình hành động của ĐH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được xây dựng đúng hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện tỉnh. Nội dung cốt lõi của dự thảo báo cáo chính trị đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trọng tâm đi sâu tìm nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết; rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.

Mục tiêu tổng quát để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ; phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới”.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chọn chủ đề ĐH là “Phát huy truyền thống đoàn kết; nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”. Phương châm ĐH là: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả”.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN