Khẩn trương chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

10/02/2020 - 06:45

BDK - Tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội (ĐH) đảng bộ 3 cấp, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ ĐH, chọn đảng bộ huyện, cơ sở tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ĐH cấp trên cơ sở và ĐH Đảng bộ tỉnh. Những nơi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cấp xã và sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ chủ động để tạo bước đệm cho công tác chuẩn bị phương án nhân sự nhiệm kỳ tới.

Đoàn công tác tỉnh làm việc tại xã điểm Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) về Đại hội Đảng. Ảnh: H.Hiệp

Đoàn công tác tỉnh làm việc tại xã điểm Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) về Đại hội Đảng. Ảnh: H.Hiệp

Chuẩn bị văn kiện

Đối với cấp tỉnh, Tiểu ban Văn kiện đã tổ chức 5 cuộc họp chuẩn bị nội dung. Qua các cuộc lấy ý kiến, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu, chọn lọc và hoàn chỉnh dự thảo văn kiện. Đã chỉnh sửa bố cục; rà soát, biên tập súc tích, cô đọng và khái quát hơn. Giảm số liệu ở báo cáo chính trị (BCCT) và bổ sung phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành trong nhiệm kỳ và một số nội dung khác. Trên cơ sở BCCT, bộ phận biên tập báo cáo kiểm điểm đã rà soát, bổ sung và tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đảm bảo sự liên kết với BCCT.

Nhìn chung, việc chuẩn bị văn kiện ĐH XI Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra. Dự thảo BCCT và báo cáo kiểm điểm được xây dựng bám sát đề cương tổng quát đã được Tỉnh ủy cho ý kiến, theo 3 nguyên tắc đã được xác định từ đầu: Liên thông, đầu việc và khái quát, ngắn gọn; căn cứ vào nội dung Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh. Vận dụng một số định hướng về bố cục, nội dung của dự thảo văn kiện ĐH XIII trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII. Tham khảo kết quả bước đầu của Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Hướng tới, sau khi thông qua BTV Tỉnh ủy dự thảo Văn kiện lần 2, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh. Sau đó, gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để lấy ý kiến đóng góp và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo kế hoạch đề ra. 

Đối với các huyện ủy, thành ủy và tương đương, đến nay đã hoàn thành dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 8/9 huyện, thành phố thông qua BTV dự thảo lần 1, còn lại huyện Thạnh Phú dự kiến thông qua BTV vào cuối tháng 2-2020. TP. Bến Tre có 17 xã, 39 ngành, Ba Tri 24 xã, 42 ngành đã thẩm định xong văn kiện cấp xã, ngành. Huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc đã thẩm định xong văn kiện cấp xã và đang tập trung thẩm định văn kiện ngành. Các huyện còn lại đã thẩm định xong đối với những đơn vị được chọn ĐH điểm và bắt đầu thẩm định các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Các huyện, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Công an, Quân sự cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện lần 1, đang bổ sung, điều chỉnh theo định hướng của ngành cấp trên, dự kiến thông qua BTV và Ban Chấp hành Đảng bộ vào giữa hoặc cuối tháng 2-2020. Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xong đề cương chi tiết, dự kiến thông qua BTV Đảng ủy giữa tháng 2-2020. Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp, đã thông qua BTV dự thảo văn kiện lần thứ 1 và lần thứ 2 trong Ban Chấp hành Đảng bộ, hiện đang tập trung chỉnh sửa theo góp ý và chuẩn bị để thông qua cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng.

Việc chuẩn bị văn kiện ĐH cấp xã, các xã tiếp tục điều chỉnh các nội dung góp ý của các thành viên tổ thẩm định văn kiện của huyện đối với những đơn vị đã được thẩm định xong. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu có tính liên thông đến năm 2025 để bổ sung, điều chỉnh phù hợp cho từng lĩnh vực.

Đại hội điểm để rút kinh nghiệm

Riêng về ĐH điểm chi bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn Chi bộ 9 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ĐH vào ngày 10-1-2020; Chi bộ Phòng Tổ chức - Kinh doanh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre ĐH vào ngày 17-1-2020. Đảng ủy Công an chọn Chi bộ Đội Hướng dẫn, Điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự ĐH điểm chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành ĐH điểm ở các chi bộ trực thuộc được các địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, cũng như mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, để có cơ sở xây dựng nghị quyết ĐH nhiệm kỳ tới sát yêu cầu phát triển và có định hướng xa hơn, gắn với tổng kết nghị quyết ĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có chủ trương xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển và thực hiện Đề tài khoa học về đánh giá Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh, cung cấp luận cứ định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng thời, xác định hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu có tính liên thông từ cơ sở đến tỉnh, nhằm tập trung nguồn lực, tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ.

Đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cơ bản chuẩn bị xong văn kiện và phương án nhân sự trình ĐH. Điểm mới văn kiện ĐH lần này là có xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ĐH và có sự liên thông chặt chẽ một số mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, ĐH điểm cấp cơ sở tổ chức vào đầu tháng 3-2020, cấp trên cơ sở đầu tháng 6-2020, cấp tỉnh trong tháng 10-2020.

Thời gian tổ chức ĐH điểm cấp xã, ngành khoảng đầu tháng 3-2020; cấp huyện giữa tháng 6-2020 (Mỏ Cày Bắc). Sau đó, các xã điểm của các huyện, thành phố như xã Tân Thủy (Ba Tri); Lộc Thuận (Bình Đại); Thuận Điền (Giồng Trôm); Hữu Định (Châu Thành); Phường 6 (TP. Bến Tre); Tân Thiềng (Chợ Lách); Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam); Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc); An Điền (Thạnh Phú) sẽ đồng loạt tổ chức ĐH, dứt điểm trong khoảng tháng 7 và 8-2020.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN