Khẩn trương hoàn tất công việc sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII

10/08/2020 - 06:52

BDK - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam tại Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) ĐH cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH, Ban Thường vụ (BTV).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt trước đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt trước đại hội.

Kế hoạch học tập, quán triệt

Ngay sau khi kết thúc ĐH, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền NQ ĐH Đảng bộ huyện. Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 3 khung học cho tất cả cán bộ, đảng viên ngành huyện; thời gian hoàn thành trong tháng 9-2020. Triển khai trong cán bộ, đảng viên và các xã, thị trấn, đối tượng là tất cả đảng viên trong đảng bộ và cán bộ chủ chốt ban, ngành, đoàn thể xã, ấp, khu phố chưa là đảng viên; thời gian hoàn thành trong tháng 9-2020.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai trong cán bộ, đảng viên, giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, gắn với bồi dưỡng chính trị hè năm 2020; thời gian hoàn thành trong tháng 8-2020.

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với cấp ủy đảng cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hình thức đa dạng, phù hợp để triển khai học tập, quán triệt NQ ĐH XII Đảng bộ huyện cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân; thời gian hoàn thành trong tháng 10-2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Phạm Thanh Hùng cho biết, tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền NQ ĐH Đảng bộ huyện nhằm góp phần giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc NQ ĐH, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và vận dụng cụ thể trong hành động, tổ chức thực hiện NQ. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện NQ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo tính khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện NQ.

Ban hành quy chế, chương trình làm việc

Đến nay, BCH Đảng bộ huyện Ba Tri đã rà soát, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH, BTV; ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện…

Theo Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê, Huyện ủy xây dựng quy chế làm việc và rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của BCH Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy được quy định cụ thể, rõ ràng, từ đó sẽ góp phần giúp hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy đi vào nền nếp, chiều sâu.

Quy chế làm việc BCH Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy khóa XII tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thể hiện được vai trò cấp ủy trong chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm giữa các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch và biên soạn tài liệu hỏi - đáp NQ phục vụ học tập, quán triệt và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời phân công báo cáo viên cấp huyện hỗ trợ triển khai NQ cho các địa phương, đơn vị và theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai quán triệt. Nội dung tài liệu hỏi - đáp chủ yếu là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp đột phá của huyện; các nội dung liên quan đến mục tiêu phấn đấu xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa biển.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN