Khảo sát nhu cầu đào tạo doanh nghiệp năm 2019

12/03/2019 - 20:13

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các khóa tập huấn, đào tạo doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo DN để thiết kế chương trình và nội dung đào tạo sát với nhu cầu của DN.

Những nội dung khảo sát tập trung vào nhu cầu đào tạo, các khóa đào tạo chuyên sâu, thời gian tham gia, đề xuất khác… Qua đó, trung tâm có thể nắm bắt nhu cầu của DN để tổ chức các lớp phù hợp cho từng nhóm đối tượng vào thời điểm thích hợp. Trong đó, tập trung các lớp về kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng hay kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy khởi nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính, tài chính cho lãnh đạo DN, kỹ năng chăm sóc khách hàng…

DN, người khởi nghiệp có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm hoặc tham gia phiếu khảo sát điện tử tại địa chỉ website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN