Khảo sát tình hình hoạt động 36 hợp tác xã

21/08/2019 - 07:55

Phát triển kinh tế tập thể thông qua việc liên kết thành lập, phát triển các tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã (HTX) là một trong những phần việc quan trọng của Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Nhằm để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTX theo hướng thực chất, bền vững, từ ngày 20-8 đến 19-9-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành tổ chức chuyến khảo sát tình hình hoạt động 36 HTX trên địa bàn tỉnh, trong đó có các HTX đã tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển HTX; các HTX tham gia xây dựng mô hình điểm của tỉnh.

Theo đó, nội dung khảo sát cụ thể tập trung vào việc đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tại đơn vị (như thành lập mới, mua sắm trang thiết bị, thuê lao động, đầu tư/thuê cơ sở vật chất HTX); tình hình tổ chức và hoạt động của HTX (số lượng thành viên thực tế; vốn điều lệ thực góp đến thời điểm khảo sát; kế hoạch sử dụng nguồn vốn; phương án huy động nguồn vốn  cho từng hoạt động sản xuất, kinh doanh; mức độ sử dụng những dịch vụ do HTX cung cấp đến thành viên HTX); việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và dự kiến cho năm 2020; tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển thuộc ngành, lĩnh vực hoạt động của HTX; thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động HTX…

* Ngày 20-8-2019, đoàn đã khảo sát 4 HTX gồm: HTX nông nghiệp Châu Hòa, HTX Bình Hòa, HTX bưởi da xanh Lương Phú (Giồng Trôm), HTX nông nghiệp Mỹ Chánh (Ba Tri).

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN