Khát vọng đổi mới vươn lên

15/07/2020 - 07:28

BDK - Kế thừa những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới khát vọng về sự đổi mới. Đại hội đang tạo ra niềm hứng khởi về một “thời cơ mới” đưa huyện Mỏ Cày Nam phát triển nhanh, bền vững.

Mỏ Cày Nam khai thác lợi thế từ dừa. Ảnh: Hà Hùng

Mỏ Cày Nam khai thác lợi thế từ dừa. Ảnh: Hà Hùng

Những định hướng lớn

Biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở đất, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường là những khó khăn mới phát sinh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đưa ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động đồng bộ; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực của huyện; tiếp tục tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tạo đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, công nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết, coi trọng chất lượng và gắn với thị trường. Kết hợp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Phát huy giá trị văn hóa, tinh thần Đồng khởi, sức sáng tạo, ý chí khát vọng, nghị lực vươn lên của con người Mỏ Cày Nam. Quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Phát triển mạng lưới đô thị sinh thái, tạo tiền đề đến năm 2030, đô thị Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại III, trở thành đô thị dừa của Bến Tre.

5 trọng tâm, 3 đột phá

Trong 5 năm tới, huyện tập trung vào 5 trọng tâm, đó là (1) Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn đi đôi với hoạt động chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Giữ vững sự thống nhất, đồng thuận hành động trong Đảng và toàn dân; (2) Hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất tập trung; (3) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc làm nền tảng tinh thần cho sự phát triển văn hóa - xã hội. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, khát vọng đổi mới vươn lên làm nền tảng cho phát triển kinh tế; (4) Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai. Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư phát triển du lịch. Tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; (5) đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống ổn định, an dân. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Những nhiệm vụ đột phá gồm: (1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, thật sự gương mẫu, tâm huyết, năng động, tiên phong trong các phong trào thi đua; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; (2)Xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024; (3) Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị trên trục quốc lộ. Khai thác lợi thế của hai dòng sông Cổ Chiên và Hàm Luông để phát triển công nghiệp, đô thị, để đến năm 2030 đô thị Mỏ Cày được công nhận đô thị loại III và trở thành đô thị dừa của Bến Tre.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung bày tỏ mong muốn: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tinh thần Đồng khởi, ý chí tự lực, tự cường; phát huy tổng hợp sức mạnh đoàn kết, đồng thuận; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, đưa huyện Mỏ Cày Nam phát triển nhanh, bền vững”.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3%/năm.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,7%/năm.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tăng bình quân 26,53%/năm.

- Có 3 đơn vị cấp xã (Thị trấn, An Thạnh, Hương Mỹ) tự cân đối thường xuyên.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 12.500 tỷ.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 92 triệu đồng.

- Huyện đạt huyện nông thôn mới.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%; giải quyết việc làm 10.000 lao động; đưa đi làm việc nước ngoài 1.000 lao động.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm 1 - 1,5%.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN