Phạt hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại bệnh viện

Phạt hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại bệnh viện