Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức như năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức như năm 2020