Chủ tịch Hội đồng IMO 2019 ca ngợi mô hình đào tạo Toán học của Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng IMO 2019 ca ngợi mô hình đào tạo Toán học của Việt Nam