Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2 giả mạo từ Bộ Công an

Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2 giả mạo từ Bộ Công an