Bến Tre đạt giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2018

Bến Tre đạt giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2018