Thêm 14 ca mắc mới COVID-19 từ Bangladesh trở về, Việt Nam có 369 ca

Thêm 14 ca mắc mới COVID-19 từ Bangladesh trở về, Việt Nam có 369 ca