Khởi động cuộc thi về cải cách hành chính

26/06/2020 - 07:57

BDK - Ngày 12-6-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2908/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Cuộc thi về cải cách hành chính luôn thu hút đông đảo công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp xã đến cấp tỉnh tham gia.

Cuộc thi về cải cách hành chính luôn thu hút đông đảo công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp xã đến cấp tỉnh tham gia.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC); trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng làm việc của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Đây còn là một trong những giải pháp đột phá góp phần thực hiện tốt kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; tạo điều kiện để các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong tỉnh phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời nâng cao nhận thức và vai trò của công chức trong thực hiện CCHC hiện nay.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Năng động, nhiệt tình, thân thiện và trách nhiệm”. Đối tượng dự thi bao gồm tất cả công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp xã đến cấp tỉnh. Cuộc thi được tổ chức 2 vòng: sơ kết và chung kết.                               

Ở vòng sơ kết: Các thí sinh tham gia dự thi bằng hình thức gửi bài qua thư điện tử; mỗi đơn vị có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều phải cử ít nhất 1 thí sinh tham gia. Đối với các sở, ngành, mỗi đơn vị cử 1 cá nhân là công chức đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan tham gia.                                                                                                

Thí sinh trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, gửi bài dự thi về địa chỉ email của Ban Tổ chức (địa chỉ nhận bài dự thi: cchc.snv@bentre.gov.vn). Ban Giám khảo sẽ chấm điểm từng bài thi và công bố điểm số cũng như kết quả vòng sơ kết. Sẽ có một số giải thưởng có giá trị ở vòng thi này.

Ở vòng chung kết: Ban Tổ chức sẽ chọn ra các cá nhân có bài dự thi đạt điểm cao nhất để thành lập đội. Vòng thi này sẽ được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa. Có 3 phần thi, bao gồm:

Phần thi tự giới thiệu: Các đội thông qua tiểu phẩm để giới thiệu về đội của mình; lồng ghép giới thiệu về trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa; trách nhiệm với văn hóa công sở, văn minh nơi công cộng, về chuẩn mực đạo đức, về quy tắc ứng xử, về thực thi công vụ… 

Phần thi trắc nghiệm kiến thức: Toàn bộ thành viên chính thức của các đội tham gia thi sẽ trả lời 1 bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức và những vấn đề liên quan đến công tác CCHC và cải cách TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Phần thi thuyết trình: Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên để thuyết trình về công tác CCHC, cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nội dung của cuộc thi là tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CCHC nhà nước; cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thông qua một số văn bản có liên quan đến công tác CCHC và cải cách TTHC.

Dự kiến cuộc thi sẽ được khởi động vòng sơ kết (nhận bài dự thi qua thư điện tử) vào đầu tháng 7-2020 và kéo dài trong 1 tháng. Sau đó, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm trong tháng 8 để chọn ra những bài thi xuất sắc nhất. Từ kết quả vòng sơ kết, Ban Tổ chức sẽ quyết định thành lập các đội thi. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra trung tuần tháng 9-2020.

Giải thưởng chung cuộc sẽ bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và một số giải khuyến khích có giá trị cao.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh triển khai kế hoạch này đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Quá trình tổ chức cuộc thi phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, khoa học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các thí sinh dự thi, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng của các ngành, các cấp trong tỉnh.

Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm cử thí sinh tham gia đủ số lượng, đúng thành phần; phân công lực lượng tham gia cổ động ở vòng chung kết.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN