Khu phố 1, thị trấn Bình Đại: Phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/năm

15/05/2018 - 20:53

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Khu phố 1, thị trấn Bình Đại đạt nhiều kết quả khả quan trong thực hiện nghị quyết, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương.

Một góc phố thuộc Khu phố 1, thị trấn Bình Đại. Ảnh: Đ.Chính

Một góc phố thuộc Khu phố 1, thị trấn Bình Đại. Ảnh: Đ.Chính

Bí thư Khu phố 1 Võ Văn Điệp cho biết: “Cán bộ, đảng viên chi bộ đều nhiệt tình, gương mẫu đi đầu. Sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân là những yếu tố quan trọng để chi bộ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết”.

Khu phố đã chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, có 165 cơ sở thương mại, dịch vụ mua bán vừa và nhỏ lẻ, góp phần tăng thu nhập cho người dân, đạt 42 triệu đồng/năm (tăng 4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Toàn Khu phố 1 hiện có 162/177 hộ khá, giàu (chiếm 91,5%), 5 hộ cận nghèo, 10 hộ nghèo.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhân dân Khu phố 1 đã tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng: hệ thống cống thoát nước, bó láng vỉa hè đoạn đường 30/4, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng… trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, đã góp phần tô điểm nét mỹ quan của đô thị thị trấn.

Khu phố 1 tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, với 100% gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền, 71/177 hộ đạt gia đình thể thao, thực hiện tốt các thiết chế gia đình văn hóa; thực hiện tốt cảnh quan môi trường (năm 2017, mô hình về “Vệ sinh môi trường” của Khu phố 1 được công nhận đạt mô hình dân vận khéo cấp huyện)...

Theo ông Võ Văn điệp, chi bộ thực hiện phương châm “Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu” và đã tạo sự lan tỏa chung; mỗi đảng viên đều thi đua hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ Khu phố 1 hướng tới mục tiêu: Khai thác mọi tiềm năng thế mạnh về tiểu thủ công  nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững danh hiệu văn hóa gắn với phát triển đô thị và kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khu phố 1 cũng hướng tới nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm.

Chi bộ Khu phố 1, thị trấn Bình Đại đưa ra nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó,  chú trọng thực hiện 3 khâu đột phá: kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khu phố; đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đi đầu.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN