Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

14/06/2018 - 20:46

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: Cẩm Trúc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 14-6-2018, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của Tỉnh ủy do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở gắn với Quyết định số 12/2017 của UBND tỉnh và “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Buội - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc sở luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở trong toàn ngành. Thể hiện khá rõ về trách nhiệm của giám đốc sở, giám đốc Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức; chế độ công khai cho công chức, viên chức; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức.

Nổi bật, sở luôn quan tâm phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát các công trình, dự án mà sở làm chủ đầu tư.

Ngày 14-6-2018, đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của Tỉnh ủy do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, hướng tới sở tập trung nâng cao nhận thức về việc thực hiện QCDC tại cơ quan và các đơn vị sự nghiệp, nâng cao hiệu quả dân vận chính quyền, phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, giúp thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp có hiệu quả, nâng cao tinh thần phục vụ đối với nhân dân.

* Đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở của Tỉnh ủy do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp - Phó trưởng ban chỉ đạo QCDC tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện Châu Thành về thực hiện QCDC cơ sở và “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Thời gian qua, việc thực hiện QCDC cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa và đưa vào nghị quyết hàng năm để thực hiện và xem đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cấp ủy Đảng. Trong triển khai các công trình, dự án, việc thực hiện QCDC cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quan tâm thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ gắn với nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”, từ đó chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp lưu ý, để việc thực hiện QCDC cơ sở phát huy hiệu quả, địa phương cần có giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó, quan tâm công tác cải cách hành chính, phản biện xã hội. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong khuôn khổ pháp luật. Quan tâm giám sát những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Nâng cao vai trò trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở trên từng lĩnh vực. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phát huy dân chủ.

C. Trúc - P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN