Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

04/06/2019 - 21:54

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Theo đó, dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 8-2019.

Đối tượng kiểm tra gồm: UBND Phường 2, UBND TP. Bến Tre; xã Hưng Khánh Trung A, UBND huyện Mỏ Cày Bắc; UBND xã Phước Thạnh, UBND huyện Châu Thành; các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện phúc tra công tác CCHC đối với một số đơn vị đã được kiểm tra trong năm 2018 và kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị khi có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính...

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN