Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở tại huyện Giồng Trôm

05/10/2018 - 19:31

Đại biểu xã Bình Thành nêu ý kiến đến đoàn kiểm tra tỉnh. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu xã Bình Thành nêu ý kiến đến đoàn kiểm tra tỉnh. Ảnh: Minh Mừng

Sáng 5-10-2018, đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do ông Nguyễn Tấn Nhứt - Phó giám đốc Sở Tư pháp đến làm việc tại huyện Giồng Trôm. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung cùng các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Chủ tịch UBND các xã Châu Hòa, Bình Thành, Phong Nẫm, Hưng Phong tiếp đoàn.

Hiện trên địa bàn huyện có 17 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 364 tuyên truyền viên pháp luật. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức.

Năm 2018, UBND huyện tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, và 1 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật.

Qua thực tiễn, một số hình thức, mô hình PBGDPL đã được huyện áp dụng có hiệu quả như: mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh với các chuyên mục “Pháp luật và chính sách”, “An ninh trật tự trong tuần”, thông qua các vụ việc hòa giải, công tác xã hội hóa công tác PBGDPL tại các địa phương…

Trong năm 2018, huyện tiến hành kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở tại 11 xã, thị trấn (đạt 100% kế hoạch đề ra). Đến thời điểm này của năm 2018, tổng số đơn yêu cầu tổ hòa giải giải quyết là 98 đơn, đưa ra hòa giải thành 98 đơn, đạt 100%.

Tại đây, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác này trên địa bàn huyện như: kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động phổ biến pháp luật còn hạn chế; việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL còn chậm; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao; nhân dân ít tham gia hội họp để nghe tuyên truyền pháp luật...

Phát buổi tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung yêu cầu Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; duy trì hoạt động câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng nhóm đối tượng.

Minh Mừng

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN