Kiểm tra hơn 16 ngàn lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

05/01/2019 - 22:20

Thức ăn được bày bán tại các cơ sở sở xuất, kinh doanh doanh thực phẩm. Ảnh: H. Đức

Thực phẩm được bày bán tại các cơ sở sở xuất, kinh doanh doanh. Ảnh: H. Đức

Năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng thành lập 184 đoàn thanh tra, kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

Các ngành chức năng đã tiến hành 16,96 ngàn lượt thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra: có 342/432 cơ sở sản xuất đạt điều kiện ATTP (đạt 84,02%); có 5.101/6.190 sơ sở kinh doanh tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể đạt điều kiện ATTP  (đạt 84,04%).

Cơ quan chức năng đã tiến hành 10.467 lượt thanh tra, kiểm tra đối với loại hình cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (toàn tỉnh hiện có hơn 2,7 ngàn cơ sở). Kết quả, đạt điều kiện ATTP  8.217 lượt.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 1.034 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm, xử phạt 62 cơ sở với số tiền hơn 180 triệu đồng; cảnh cáo 250 cơ sở, nhắc nhở hơn 700 cơ sở.

Trong năm 2018, ngành chức năng tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 27 cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Cùng năm 2018, ngành chức năng huyện đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 59 cơ sở dịch vụ ăn uống và cơ sở sản xuất.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN