Kiểm tra kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

14/01/2020 - 22:48

Năm qua, phó chủ tịch, trưởng, phó trưởng các ban HĐND tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh đã thường xuyên tiếp công dân định kỳ vào các ngày 20, 27 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đã tổ chức tiếp 38 buổi với 120 công dân tham dự. Sau các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại 36 lượt với 67 công dân tham dự. Sau tiếp xúc, đại biểu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, đề xuất giải quyết từng trường hợp cụ thể. Riêng đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cũng đã đăng ký tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, các huyện, thành phố và nơi đại biểu ứng cử với 83 buổi, 49 công dân. Cấp huyện, xã tổ chức 118 buổi với 118 công dân tham dự.

Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại 15 lượt với 24 công dân tham dự. Nội dung liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách, khiếu nại yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm… Sau tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình thắc mắc, kiến nghị của người dân đối với từng nội dung cụ thể. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, báo cáo cụ thể từng vụ việc, có văn bản phúc đáp cho công dân.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động và thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch đăng ký từ đầu năm. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, nhắc nhở đại biểu thực hiện tốt hơn lịch tiếp công dân năm 2020. Đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND thực hiện tốt việc chuyển và theo dõi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và báo cáo kết quả tiếp nhận, chuyển đơn để Thường trực HĐND tỉnh theo dõi.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN