Kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 tại tỉnh

11/09/2019 - 15:19

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sáng 11-9-2019, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 50 Quân khu 9 do Đại tá Lê Hồng Sơn - Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống sổ sách, văn bản triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ 50; công tác quản lý con người, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), an toàn thông tin; công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua khen thưởng trong thực hiện CVĐ 50; kết quả thực hiện CVĐ 50 toàn diện trên 4 mục tiêu: quản lý tốt VKTBKT; khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm.

Qua kiểm tra cho thấy, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả CVĐ 50. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, nguyên tắc bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác sử dụng và bảo quản VKTBKT; thường xuyên, chủ động luyện tập các phương án bảo vệ an toàn, phòng, chống cháy nổ.

Đoàn đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại Ban CHQS TP. Bến Tre và Đại đội Thiết Giáp, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đoàn yêu cầu: Ban Chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh cần phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông gắn CVĐ 50 với các phong trào thi đua và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, năm 2019, Bến Tre là đơn vị được Quân khu giao xây dựng đơn vị điểm thực hiện CVĐ 50. Dự kiến tổ chức để các đơn vị khác trong Quân khu tham quan trong tháng 10-2019. 

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN