Kiểm tra tái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Châu Bình sau 5 năm

08/11/2019 - 13:02

BDK.VN - Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban xây dựng đời sống văn hóa làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tái công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM) Châu Bình sau 5 năm.

Đường nông thôn xã Châu Bình.

Đường nông thôn xã Châu Bình.

Sau 5 năm xây dựng thành công xã văn hóa NTM, nhân dân trong toàn xã đều có ý thức tự lập, tự giác trong các phong trào hoạt động cách mạng ở địa phương như: tự giác xóa bỏ cầu tiêu ao cá, tự nguyện đóng góp công và tiền của xây dựng NTM.

Đồng thời, xã thực hiện tốt trong các mối quan hệ và giúp nhau làm kinh tế. Xây dựng tốt các tiêu chí “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến với những đức tính danh hiệu “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”.

Đến nay, xã đã vận động được 322 triệu đồng và 18 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ của các đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo và hội viên làm kinh tế. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Châu Bình trong thời gian qua. Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo và nhân dân xã Châu Bình tập trung một số công việ như: Tiếp tục duy trì các phong trào hiệu quả ở địa phương; tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập các hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kiểm tra nhắc nhở karaoke, nhạc sống theo văn hóa lành mạnh; tiếp tục giữ vững các thiết chế gia đình văn hóa; khai thác triệt để các nhà văn hóa ấp; chọn 1 ấp xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu trong năm 2020; xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các hội đoàn thể. Đặc biệt, xã Châu Bình được tái công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới sau 5 năm.

Tin, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN