Kiểm tra thị trường xuất bản phẩm

03/11/2018 - 13:50

Ảnh: Trần Đông

Ảnh: Trần Đông

Ngày 2-11-2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đến các đại lý, cửa hàng, hiệu sách trên địa bàn TP. Bến Tre kiểm tra thị trường lịch Tết năm 2019 và việc kinh doanh xuất bản phẩm sách các loại.

Tất cả các địa điểm kinh doanh lịch và sách được kiểm tra đều xuất trình đầy đù hồ sơ theo yêu cầu của đoàn, chấp hành đúng dán mẫu tem lịch theo yêu cầu xuất bản in và phát hành. Đoàn kiểm tra không phát hiện các xuất bản phẩm có quyết định/thông báo thu hồi của Cục Xuất bản, In và Phát hành 6 tháng cuối năm 2018.

Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN