Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh

18/04/2019 - 21:43

Ông Nguyễn Quốc Bảo trình bày tiến độ thực hiện đề tài.

Ông Nguyễn Quốc Bảo trình bày tiến độ thực hiện đề tài.

Ngày 18-4-2019, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cùng Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam có buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm đề tài đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề tài do ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bến Tre làm Chủ nhiệm cùng các nhóm cộng tác là thành viên các sở ngành, đoàn thể tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Bảo báo cáo: Đề tài đang triển khai khẩn trương và có sự hỗ trợ của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các nhóm thành viên. Đến nay, Ban chủ nhiệm đã triển khai 14 nhóm chuyên đề nhánh từ các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Chọn 5 mẫu khảo sát gửi 850 phiếu điều tra cho các đối tượng các sở ngành, địa phương; 50 phiếu cho doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị kinh tế, người dân. Làm việc với các huyện ủy, thành ủy để nắm quá trình thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội về các chuyên đề cụ thể... Ban chủ nhiệm sẽ thống kê, đánh giá cụ thể tình hình, đưa ra các giải pháp. Dự kiến tháng 9 nghiệm thu và tháng 10-2019 bàn giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo ghi nhận sự nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài đã tích cực triển khai các phần việc cụ thể. Đây không phải là việc chỉ thống kê bình thường mà là đề tài mang tính khoa học và phải làm theo cách tiếp cận mới, cụ thể. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ phải bám sát được trọng tâm yêu cầu đề tài đưa ra và phải thật cụ thể, có phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp cụ thể, có góc nhìn mới, không rập khuôn chung chung mà cần đánh giá dựa trên góc nhìn nhiều chiều, đúng thực chất. Đề tài sẽ giúp tỉnh lựa chọn phương án phát triển nhưng nói chung phải thật sự khách quan, khoa học, nhiều chiều để tỉnh chọn.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN