Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng gần 10%

10/09/2019 - 19:57

Trong 9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt 22.950 tỷ đồng, tăng 11,68% so với cùng kỳ và đạt 77,14% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34.246 tỷ đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ và đạt 72,25% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 880 triệu USD, tăng 9,65% so với cùng kỳ và đạt 75,86% kế hoạch.

3 tháng cuối năm 2019, ngành công thương sẽ tập trung khảo sát tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp để nắm tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn để đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện và nghiệm thu các dự án khuyến công. Hoàn chỉnh xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử với tên gọi Đặc sản Bến Tre. Mời các doanh nghiệp tham gia giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; xây dựng cửa hàng sản phẩm OCOP đặc sản Bến Tre…                                                                            

C. Thương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN