Kinh nghiệm sau diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giồng Trôm

04/10/2019 - 07:38

BDK - Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Giồng Trôm năm 2019 đảm bảo an toàn tuyệt đối và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Họp Ban CHQS huyện báo cáo tình hình tại sở chỉ huy căn cứ chiến đấu. Ảnh: Đặng Thạch

Họp Ban CHQS huyện báo cáo tình hình tại sở chỉ huy căn cứ chiến đấu. Ảnh: Đặng Thạch

Cuộc diễn tập đã thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ về KVPT. Qua diễn tập đã bồi dưỡng nâng cao một bước năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT; phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, đối với lực lượng vũ trang (LLVT) của huyện, đây cũng là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chất lượng chính trị, chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương, xứng đáng với vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành công của cuộc diễn tập có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT trong huyện về nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đánh giá đúng khả năng, tiềm lực của huyện về xây dựng KVPT vững chắc theo Nghị định số 182 của Chính phủ. Khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và của các ban, ngành, đoàn thể trong việc xử trí tình huống xảy ra trên địa bàn huyện khi có tình huống chiến tranh xảy ra. Đây là điều kiện, là cơ sở để điều chỉnh hệ thống văn kiện của các cấp ủy đảng, của chính quyền, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể kịp thời rà soát phương án tác chiến cho phù hợp với tình hình hiện nay và trong tương lai. Đánh giá được khả năng về trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khi có tình huống tác chiến xảy ra. Đánh giá đúng khả năng huy động lực lượng, phương tiện động viên cho quốc phòng, các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Kết thúc diễn tập KVPT, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Giồng Trôm đã rút ra nhiều kinh nghiệm cả về lý luận lẫn thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung và trong tổ chức, xây dựng, hoạt động của KVPT huyện nói riêng.

Thành công của cuộc diễn tập KVPT huyện Giồng Trôm chính là đã hình thành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ý thức, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng LLVT, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần xây dựng tiềm lực KVPT của huyện ngày càng vững chắc.

Thượng tá Lưu Văn Vũ (Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giồng Trôm)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN