Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

09/06/2019 - 19:16

Với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng khá. Theo UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,12%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,88%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,18%, dịch vụ tăng 7,1%.

Sản xuất nông nghiệp ổn định. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung thực hiện. Chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh (dừa, bưởi, nhãn, chôm chôm) tiếp tục phát triển, tạo điều kiện nâng cao giá trị và từng bước nâng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh hình thành 94/821 tổ hợp tác, 36/64 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị và 3 chuỗi giá trị là dừa, bưởi da xanh, nhãn.

Sản xuất rau màu các loại tương đối thuận lợi. Cây dừa phát triển khá tốt, với diện tích khoảng 72.550ha, sản lượng 322 triệu trái và tăng 7% về sản lượng so với cùng kỳ. Cây ăn trái tiếp tục phát triển. Sản xuất, kinh doanh hoa kiểng trong dịp Tết Nguyên đán thuận lợi. Chăn nuôi bò và gia cầm tiếp tục phát triển. Nuôi thủy sản phát triển ổn định, với tổng diện tích nuôi thủy sản thả giống ước đạt 37.000ha.  Sản xuất công nghiệp phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 14,1 ngàn tỷ đồng, tăng 15,29% so với với cùng kỳ, đạt 47,39% kế hoạch.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng khá cao so cùng kỳ, ước đạt 2.570,2 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh có 14 dự án/công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; 8 dự án/công trình khởi công mới. Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 8.685 tỷ đồng, tăng 15,65% so với cùng kỳ và đạt 46,36% kế hoạch.

Chương trình xây dựng NTM được tập trung thực hiện. Phong trào “Ngày Chủ nhật NTM” được quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các xã đã chủ động thực hiện với chủ đề đa dạng, phong phú. Tỉnh đã công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế đến nay có 36 xã đạt 19 tiêu chí.

Các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. Công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn thành sớm hơn so với quy định. Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN