Nông dân Ba Sấm: Đột phá với mô hình nuôi tôm biển công nghệ cao

Nông dân Ba Sấm: Đột phá với mô hình nuôi tôm biển công nghệ cao