Kỳ họp thứ 11 HÐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 3-7-2019

30/06/2019 - 19:44

Theo Văn phòng HĐND tỉnh, ngày 2 và 3-7-2019 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kiến ngày 2-7-2019, chương trình kỳ họp gồm: thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm; thảo luận tại hội trường.

Ngày 3-7-2019, kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn; dự kiến thông qua 31 dự thảo NQ. Trong đó, các NQ sau đây sau khi thông qua sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Cụ thể, NQ quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp cho các cơ sở kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, thu hút du khách, nâng cao thu nhập; đồng thời, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, góp phần giữ gìn, phát huy và giới thiệu văn hóa riêng của địa phương đến du khách.

NQ quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. NQ sau khi ban hành sẽ tác động tích cực đến đời sống tinh thần của những người cao tuổi, giúp người cao tuổi thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh và kính trọng người cao tuổi của dân tộc ta; từ đó động viên tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

NQ ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh do thực hiện nhập xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh sẽ thực hiện việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn và dẫn đến dôi dư cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính được sáp nhập. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh bị dôi dư sẽ góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ việc ổn định đời sống cho những người bị dôi dư do sáp nhập. Đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy tại địa phương.

NQ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. NQ sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế hợp tác thông qua việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức có liên quan thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần tạo đầu ra bền vững cho nông sản, nâng cao năng lực nghề nghiệp và thu nhập cho người làm nông nghiệp.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN