Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/06/2020 - 20:40

BDK - Ngày 30-6-2020, HĐND huyện Chợ Lách tổ chức Kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nội dung thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của huyện.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ngành huyện chủ động thực hiện các giải pháp duy trì và phát triển kinh tế, có 14/36 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh trên người và trên đàn vật nuôi. Tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch. Có 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới được tỉnh công nhận, huyện hoàn thành hồ sơ huyện nông thôn mới và được tỉnh thẩm tra, chuẩn bị trình Trung ương thẩm định, xét công nhận.

Kỳ họp thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu bổ sung 4 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua 5 dự thảo nghị quyết về: miễn nhiệm ủy viên UBND huyện; xác nhận bầu bổ sung 4 ủy viên UBND huyện; miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND huyện; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019 và phân bổ kết dư năm 2019; chương trình hoạt động giám sát HĐND huyện năm 2021.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN