Ký kết kế hoạch xây dựng ấp, khu phố an toàn

08/11/2018 - 20:11

Đại biểu ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: P. Tuyết

Đại biểu ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: P. Tuyết

Chiều 8-11-2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng ấp, khu phố an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2018 - 2020 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các tổ chức tôn giáo. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đến dự.

Kế hoạch phối hợp được thực hiện gồm nhiều nội dung. Trong đó, tập trung một số nội dung: tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và đồng bào có đạo về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò người đứng đầu chi hội, tổ hội, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ nhân dân tự quản phối hợp với các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo để thực hiện công tác tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự của các tầng lớp nhân dân và đồng bào có đạo tại cộng đồng dân cư…

Theo đó, căn cứ kế hoạch, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tôn giáo, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch từ nay đến năm 2020.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN