Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch

07/08/2019 - 07:39

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề cá khô Bình Thắng (Bình Đại). Ảnh: Hữu Hiệp

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề cá khô Bình Thắng (Bình Đại). Ảnh: Hữu Hiệp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN), trong đó có 12 làng nghề truyền thống. Hiện nay, các làng nghề hoạt động khá ổn định và có khả năng phát triển tốt. Sản phẩm TTCN khá đa dạng, chủ yếu sử dụng nhiên liệu, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, có nhiều sản phẩm nổi tiếng: kẹo dừa, bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, thạch dừa, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ…

Bên cạnh đó có một số cơ sở sản xuất còn gặp khó khăn vì thiếu vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ không ổn định (chủ yếu tiêu thụ nội địa), sản phẩm mẫu mã chưa phong phú, giá thành cao, chất lượng thấp. Các cơ sở trong làng nghề sản xuất thủ công, kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu dẫn đến gây ô nhiễm môi trường như: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng - Giồng Trôm), bánh phồng Phú Ngãi, làng nghề truyền thống chế biến cá khô Tiệm Tôm (xã An Thủy - Ba Tri).

Để thúc đẩy làng nghề phát triển, hàng năm, bằng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp đã hỗ trợ và phát triển làng nghề: Lồng ghép các chương trình thực hiện tuyên truyền, vận động thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất trong làng nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm, định hướng xây dựng mỗi làng một nghề, hướng đến mỗi làng 1 sản phẩm. Tổ chức các lớp tập huấn củng cố, hướng dẫn tổ chức hoạt động, tập huấn một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho làng nghề, tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho các hộ dân sản xuất trong làng nghề, tuyên truyền về môi trường làng nghề... Ngoài ra, còn thông tin, vận động, hỗ trợ các đơn vị trong làng nghề tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm.

Trong thời gian tới, ngành công thương sẽ hỗ trợ định hướng mở các điểm du lịch sinh thái làng nghề. Vận động, hỗ trợ hộ dân trong làng nghề có điều kiện mở các điểm dừng chân để quảng bá hình ảnh, sản phẩm làng nghề. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, kinh doanh và thị trường cho các ban quản lý làng nghề. Tăng cường hỗ trợ và ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất của làng nghề. Kiện toàn lại các hợp tác xã trong làng nghề đã ngưng hoạt động. Tuyên truyền, vận động thành lập mới những hợp tác xã trong làng nghề tiềm năng và hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã này xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy mô hiện có.    

Ngoài ra, tăng cường hỗ trợ về khuyến công, xúc tiến thương mại cho các cơ sở trong làng nghề để đầu tư, đổi mới máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất và quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm của làng nghề thông qua các hội chợ trong và ngoài tỉnh.

C. Thương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN