Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính TP. Bến Tre

10/09/2019 - 19:57

Các xã, phường nằm trong đề án sáp nhập trên địa bàn TP. Bến Tre vừa tổ chức lấy ý kiến trực tiếp cử tri bằng phiếu. Cụ thể, lấy ý kiến cử tri Phường 1, 2, 3 về việc nhập toàn bộ diện tích 0,26km2 và 4.456 nhân khẩu của Phường 1 với toàn bộ diện tích 0,22km2 và 2.279 nhân khẩu Phường 2 và toàn bộ diện tích 0,44km2, 4.767 nhân khẩu của Phường 3 để thành lập phường An Hội thuộc TP. Bến Tre. Phường An Hội sau khi sắp xếp có diện tích 0,92km2, dân số 11.502 người.

Lấy ý kiến cử tri xã Bình Phú và xã Mỹ Thành về việc nhập toàn bộ diện tích 3,11km2 và 2.338 nhân khẩu của xã Mỹ Thành với toàn bộ diện tích 6,55km2 và 7.251 nhân khẩu của xã Bình Phú để thành lập xã Bình Phú thuộc TP. Bến Tre. Xã Bình Phú sau khi sắp xếp có diện tích 9,66km2, dân số 9.589 người.

Kết quả, tổng số cử tri được lấy ý kiến trên địa bàn 3 phường (phường 1, 2, 3) là 6.539 cử tri. Số cử tri đồng ý sáp nhập 3 phường để thành lập phường An Hội là 6.311 cử tri, đạt tỷ lệ 96,51%; số cử tri không đồng ý sáp nhập là 228 cử tri, tỷ lệ 3,49%.

Tổng số cử tri được lấy ý kiến sáp nhập xã Bình Phú và Mỹ Thành là 7.840 cử tri. Có 7.735 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,66%; 105 cử tri không đồng ý, tỷ lệ 1,34%.

Dự kiến, HĐND TP. Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) vào ngày 12-9-2019 để thông qua chủ trương nhập đơn vị hành chính xã, phường.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN