Lấy ý kiến kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách và TP. Bến Tre

09/08/2020 - 19:22

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương xem xét đề nghị công nhận.

 Tại huyện Chợ Lách, còn một số nội dung người dân chưa hài lòng gồm về hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, có 354/20.537 phiếu, tỷ lệ 1,7%; về hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, công tác bảo vệ môi trường của huyện, các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, có 330/20.537 phiếu, tỷ lệ 1,61%.

 Tại TP. Bến Tre, nội dung người dân chưa hài lòng gồm về quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư các xã NTM gắn với đô thị hóa, có 237/22.000 phiếu, tỷ lệ 1,1%; về hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân, nhất là ở các xã, có 751/22.000 phiếu, tỷ lệ 3,41%; về hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, có 854/22.000 phiếu, tỷ lệ 3,9%; về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố, các xã, có 554/22.000 phiếu, tỷ lệ 2,5%.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN