Lấy ý kiến người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính

12/10/2018 - 08:36

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII vừa qua, UBND tỉnh ký ban hành Đề án (ĐA) điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, huyện và phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết. Đây được xem là định hướng chung để các địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC)  theo quy định của Trung ương. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, triển khai thực hiện ĐA tổng thể của địa phương và điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của ĐA.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính phải có sự đồng ý của trên 50% cử tri trên địa bàn sáp nhập.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính phải có sự đồng ý của trên 50% cử tri trên địa bàn sáp nhập.

Lộ trình Thực hiện

Phát biểu về nội dung này tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng: Mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là đến năm 2021 phải sắp xếp, thu gọn hợp lý các ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Đến năm 2030 phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, thu gọn ĐVHC cấp huyện. Trên cơ sở đó, để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, ĐA, kế hoạch thực hiện. Theo đó, đến năm 2021, tỉnh ra hướng sắp xếp giảm 10 ĐVHC cấp xã; trong đó, TP. Bến Tre giảm 3 đơn vị, Châu Thành giảm 3 đơn vị, Giồng Trôm giảm 1 đơn vị, Ba Tri giảm 1 đơn vị, Thạnh Phú giảm 1 đơn vị và Mỏ Cày Nam giảm 1 đơn vị.

Ngày 17-5-2018, Bộ Nội vụ có Công văn số 2145 về việc thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Trong đó, chỉ đạo các địa phương phải xây dựng ĐA sắp xếp ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chí quy mô diện tích hoặc dân số để trình thực hiện trước năm 2021 (việc này thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 262 ngày 17-4-2018). Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương khi lập ĐVHC đô thị trên cơ sở nguyên trạng một ĐVHC cùng cấp, không làm tăng ĐVHC và phải bảo đảm đạt 50% tiêu chí trở lên. Song hành với việc thực hiện chỉ đạo này, tỉnh có ĐA về việc thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, thị trấn Tiên Thủy, thị trấn Tiệm Tôm. Để được công nhận 3 thị trấn này, tỉnh phải có ĐA kèm theo về sự điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 18.

Qua rà soát, tỉnh ta có 4 ĐVHC cấp huyện không đạt 50% tiêu chí gồm: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và TP. Bến Tre. Có 103 ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chí về diện tích. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất phương án sắp xếp đề xuất trong ĐA là giảm 1 ĐVHC cấp huyện và giảm 46 ĐVHC cấp xã, báo cáo Trung ương kèm theo ĐA để trình thông qua việc công nhận 3 thị trấn.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhận thấy việc sắp xếp ĐVHC nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quốc hội cũng như của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đây được xem là định hướng chung để các địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện để sắp xếp các ĐVHC theo quy định của Trung ương. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, triển khai thực hiện ĐA tổng thể của địa phương sẽ điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của ĐA.

Lấy ý kiến cử tri

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, phương án đưa ra chỉ mang tính định hướng sắp xếp một số đơn vị khái quát nhằm sắp xếp những ĐVHC cụ thể để địa phương xây dựng ĐA. Khi sáp nhập sẽ xem xét mức độ hợp lý của từng địa giới hành chính cũng như điều kiện thực tế của từng địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Bởi theo Nghị định số 54 ngày 16-4-2018 quy định về việc giải thể, nhập, chia đơn vị địa giới hành chính phải tuân thủ việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri trong 30 ngày. Không tổ chức lấy ý kiến cử tri theo hình thức tập hợp cử tri.

 Ví dụ, nếu muốn tách huyện Mỏ Cày Bắc nhập về huyện Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Nam sẽ lấy toàn bộ ý kiến cử tri huyện Mỏ Cày Bắc và danh sách cử tri huyện sẽ được niêm yết trong 30 ngày. Sau đó, phát phiếu và đăng kết quả lấy ý kiến lên cổng thông tin điện tử để xem người dân có thống nhất, đồng tình hay khiếu nại về ý kiến mình đã đưa trước đó. Lấy ý kiến là đảm bảo sự đồng thuận và có trên 50% cử tri trên địa bàn đồng ý mới tiến hành trình các cấp có thẩm quyền xem xét sáp nhập.

Với những thông tin và nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các đơn vị nắm tinh thần này và định hướng thực hiện của tỉnh để quán triệt tạo sự đồng thuận, thống nhất trong từng ngành, địa phương. Đặc biệt, cần giải thích rõ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy Nhà nước nắm rõ những định hướng, phương án thực hiện theo chủ trương chung. Mỗi người cần giữ vững lập trường chính trị, tập trung ổn định tâm lý.

“Nếu có sáp nhập ta phải làm theo quy trình và tính toán phương án, sắp xếp rõ ràng, không thể nhập mà thải loại cán bộ. Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chủ trương của Đảng. Quan tâm xử lý tất cả những vấn đề liên quan để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc  sáp nhập thực hiện từng bước, có lộ trình và giải quyết tốt những vấn đề liên quan, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của từng cá nhân, cán bộ, công chức. Xu hướng hiện nay, sau năm 2020 sáp nhập các sở, ngành theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi sắp tới. Tỉnh đang triển khai lộ trình không cho các sở bổ nhiệm mới, cố gắng giảm từng bước để khi sáp nhập lại không bị thừa cán bộ, không bố trí được việc làm. Điều này cho thấy, ngay khi sáp nhập vẫn có giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo rằng không có việc từ giám đốc sở xuống làm phó giám đốc sở” - Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

“Tiếp tục triển khai ĐA sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với ĐA vị trí việc làm, tinh giản biên chế cùng với thực hiện kết luận từ đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kết luận của đoàn kiểm tra Ban Tổ chức Trung ương và kết luận của đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Từng ngành, địa phương xem lại địa phương, ngành mình sắp xếp cái gì, nơi nào làm đại trà, nơi nào làm thí điểm, vấn đề này đã có trong ĐA. ĐA đã phê duyệt và công bố nên cố gắng thực hiện. Liên quan đến việc sắp xếp địa giới hành chính, tôi đề nghị hãy giải thích cho người dân và những cán bộ hưu trí hiểu không phải cứ ĐA là thực hiện mà thực hiện được hay không là do ý dân. Đó chỉ là ĐA và ĐA không có giá trị thực hiện khi không có ý kiến của trên 50% cử tri trở lên”.

 (Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo)

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN