Lực lượng vũ trang Ba Tri: Thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng

06/04/2018 - 07:41

BDK - Thời gian qua, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Ba Tri từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia xây dựng cảnh quan môi trường. Ảnh: Đặng Thạch

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham gia xây dựng cảnh quan môi trường. Ảnh: Đặng Thạch

Qua đó, tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng sức mạnh chiến đấu của LLVT, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát động rộng khắp

Phong trào TĐQT của LLVT huyện diễn ra sôi nổi, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả thiết thực. Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; Chỉ thị số 37 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… đã nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của phong trào TĐQT. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy những tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua, tập trung khắc phục những việc khó, những mặt còn hạn chế.

Trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào TĐQT, luôn bám sát vào quy chế, có kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng trình tự, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến để phổ biến trong toàn LLVT huyện. Trong những năm qua, đã có nhiều đồng chí được kết nạp vào câu lạc bộ gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện.

Bằng nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch của Ban Chỉ huy, hàng năm tổ chức ký kết thi đua giữa 3 ban trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 5 cụm ở 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hàng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động thi đua.

Tác động tích cực các mặt công tác

Phong trào TĐQT đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của LLVT huyện, thể hiện trên các mặt: công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức quần chúng,  công tác tham mưu tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật... hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt là tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định; công tác quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm đạt vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT Ba Tri chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới xã Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung và tổ chức ký kết với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa xây dựng trong năm 2017 đã tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri được Huyện ủy công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Riêng năm 2017, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT; bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2012 - 2017; bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện Luật Dân quân tự vệ giai đoạn 2010 - 2017 và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, phong trào TĐQT của LLVT huyện đã chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lữ Văn Công (Chính trị viên - Ban CHQS huyện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN