Lực lượng vũ trang Bến Tre: 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

12/02/2020 - 17:54

BDK.VN - Đảng ta luôn chú trọng đến nhiệm vụ quốc phòng, xem tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp ủy Đảng. Quán triệt quan điểm của Đảng, từ khi mới thành lập đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre luôn phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, lập nên nhiều chiến công và thành tích trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2019. Ảnh Đặng Thạch

Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2019. Ảnh Đặng Thạch

Lịch sử ra đời

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, với sự vùng lên muôn người như một của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước ta đến đài độc lập, dân tộc được tự do, nhân dân lao động từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ đất nước, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai. Căm thù trước hành động xâm lược của giặc Pháp, tại ba dải cù lao Bến Tre, nhiều đội du kích ra đời lấy tên người chỉ huy làm phiên hiệu, cùng nhân dân đánh giặc đã gây cho địch nhiều tổn thất.

Ngày 12-2-1946, Đội du kích Tân Hào (tiền thân của LLVT Bến Tre) do đồng chí Đồng Văn Cống chỉ huy đã có trận tập kích quân Pháp đầu tiên tại chợ Hương Điểm và nhiều chiến công vang dội đã ghi danh Đội du kích Tân Hào; các phong trào đấu tranh của LLVT Bến Tre không ngừng lớn mạnh.

Thực hiện chủ trương của Quân khu 8 và Xứ ủy Nam Bộ, ngày 6-5-1946, đơn vị Vệ quốc đoàn đầu tiên của Bến Tre ra đời trên cơ sở thống nhất các LLVT trong toàn tỉnh, lấy phiên hiệu là Chi đội 19, do đồng chí Đồng Văn Cống là Chi đội trưởng, đồng chí Nguyễn Công Trung là Chính trị viên.

Đến ngày 23-6-1947, Trung đoàn chủ lực của tỉnh được thành lập, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 99, do đồng chí Đồng Văn Cống làm Trung đoàn trưởng, đồng chí Võ Văn Thời làm Chính trị viên.

Trung đoàn 99 ra đời đã thực hiện phương án tác chiến phân tán, tập trung, linh hoạt cùng với nhân dân kiên cường đấu tranh, giải phóng được 3/4 đất đai, vùng tự do được mở rộng sát thị trấn, thị xã. Đến đầu năm 1950, Trung đoàn 99 được giải thể, Tỉnh ủy Bến Tre củng cố ngay Bộ Chỉ huy Tỉnh đội để đảm đương nhiệm vụ chiến đấu và đây cũng chính là cơ quan Chỉ huy Quân sự thống nhất trên địa bàn tỉnh.  

Chiến công vang dội

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, phát huy sức mạnh cao độ của toàn dân; từ đánh nhỏ lên đánh lớn, LLVT Bến Tre đã lập nên nhiều chiến công vang đội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, LLVT Bến Tre đã cùng nhân dân không quản gian khổ, hy sinh, cùng cả nước liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.  

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, đất nước được hòa bình, độc lập. Sau 30-4-1975, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, hăng hái bắt tay vào ổn định tình hình, xây dựng chính quyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 

Nhưng hòa bình đến với nhân dân ta chẳng được bao lâu. Tháng 4-1977, Tập đoàn Pônpốt-Iêngxari tiến hành phát động cuộc chiến tranh xâm lược vùng biên giới Tây Nam. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bến Tre nhận nhiệm vụ đưa các đơn vị lên đường chiến đấu, bảo vệ biên giới, với nhiều vị trí khác nhau và đưa các tiểu đoàn tăng cường cho trên, trong đó, đã đưa 1 tiểu đoàn ra bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong cuộc chiến này, LLVT Bến Tre đã đánh hàng chục trận lớn nhỏ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn Pônpốt- Iêngxari.

Trong suốt 74 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, 35.182 đồng chí anh dũng chiến đấu và hy sinh, 18.000 đồng chí đã mất đi một phần thân thể, trở thành thương binh; có 1.500 đồng chí bị địch bắt tra tấn, tù đày, bệnh tật kéo dài, trở thành bệnh binh… Sự hy sinh, mất mát to lớn đó không có gì bù đắp nổi. Nhưng chính điều đó đã góp phần to lớn vào việc tô thắm thêm cho truyền thống vẻ vang của LLVT Bến Tre.

Với những chiến công hiển hách của mình, LLVT Bến Tre đã được Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, 1 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác; có 163 tập thể và 96 cá nhân anh hùng LLVT nhân dân; hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ được các cấp tặng thưởng Huân, Huy chương các loại và các danh hiệu dũng sĩ, chiến sĩ thi đua các cấp.

Tiếp tục phát huy truyền thống

Để tưởng nhớ và ghi ơn những người đã đóng góp nhiều công sức cho quê hương, đất nước trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, ngày 20-2-2009, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ban hành quyết định công nhận ngày 12-2-1946 là ngày trưyền thống của LLVT Bến Tre.

 74 năm qua, một chặng đường đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; sự thương yêu, nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan trong và ngoài quân đội; sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, LLVT Bến Tre đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, kế tục xứng đáng truyền thống của quê hương Đồng khởi anh hùng.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, LLVT Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các quy định của Luật Quốc phòng.   

2. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Bến Tre. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện cho các lực lượng biết cách phòng chống âm mưu thủ đoạn của địch, khắc phục hậu quả thiên tai. Kết hợp chặt chẽ công tác huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

4. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đúng luật. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; chủ động phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao trong mọi tình huống.

5. Thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội, quân với dân một ý chí. Thấm nhuần quan điểm cần kiệm, tự lực, tự cường, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tăng gia sản xuất, để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Bến Tre chung tay vì người nghèo” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Phấn khởi, tự hào với truyền thống 74 năm xây dựng, chiến  đấu, chiến thắng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT Bến Tre hôm nay sẽ vun đắp, gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã để lại, xứng đáng với truyền thống đơn vị được tuyên dương hai lần Anh hùng LLVT nhân dân. 

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN