Lưới điện khu vực lộ Bờ Dâu thực hiện trong năm 2019

11/02/2019 - 06:49

Cử tri xã Phú Thuận, huyện Bình Đại kiến nghị ngành điện sớm triển khai phát triển lưới điện ở khu vực lộ Bờ Dâu.

UBND tỉnh trả lời: Khu vực cử tri phản ánh hiện đang sử dụng nguồn điện thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 335 tuyến Bình Đại - An Hóa và lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 04 NR 1 pha lộ Bờ Dâu, Châu Hưng, trong đó 12 hộ sử dụng điện có dây kéo về sau điện kế xa, mất an toàn.

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho các hộ dân và nâng cao chất lượng điện áp trong khu vực, Điện lực Bình Đại đã đăng ký nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2019, với phương án phát triển 360m đường dây trung thế 3 pha đấu nối trụ 339B tuyến Bình Đại - An Hóa, cấy mới 1 trạm biến áp 3 pha 3x25kVA, phát triển mới 280m đường dây hạ thế hỗn hợp, 455m đường dây hạ thế độc lập, đồng thời, cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 04 NR 1 pha lộ Bờ Dâu, Châu Hưng sang trạm biến áp mới xây dựng, nhằm giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Công trình này sẽ được thực hiện trong năm 2019.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN