Lưu ý về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

09/06/2019 - 19:16

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27-6-2019. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh (TS) học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học; Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Đối với TS học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn và 1 bài thi do TS tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp.

TS được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. TS đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này. Nếu TS bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

TS học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm thi này xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, TS đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa thi THPTthí sinh

BÌNH LUẬN