Mặn tiếp tục xâm nhập sâu

18/02/2020 - 21:41

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình xâm nhập mặn từ ngày 18 đến 25-2-2020 có xu hướng sâu dần và ít biến đổi so với tuần qua. Độ mặn xâm nhập cao nhất trên các sông xuất hiện vào các ngày từ 18 đến 22-2-2020.

Tại một số điểm như Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre), độ mặn có thể ở mức 11 - 14‰, Vàm Mơn (Chợ Lách) từ 4,5 - 6,5‰, Phú Túc (Châu Thành) từ 2 - 3,5‰...

Độ mặn 4‰ có khả năng xâm nhập trên các sông chính cách các cửa sông từ 50 - 80km, qua địa bàn các xã Tân Thạch, Tân Phú (Châu Thành), Sơn Định (Chợ Lách).

Độ mặn 1‰ có khả năng bao phủ toàn huyện Châu Thành (sông Cửa Đại), trên sông Hàm Luông, Cổ Chiên, xâm nhập mặn cách các cửa sông từ 67 - 88km, đến địa bàn xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN